3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Panairin e 17-të të Librit “Tirana 2014”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në datat 12-16 nëntor, mori pjesë në Panairin e 17-të Librit “Tirana 2014”. Pjesëmarrja në këtë aktivitet ishte një risi e Zyrës së Komisionerit nëpërmjet të cilës dëshiron të ndërgjegjësojë të gjithë qytetarët shqiptarë mbi dy të drejtat kushtetuese: të drejtën për informim dhe atë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Të shumtë ishin qytetarët që u afruan në stendën e Zyrës së Komisionerit, ku u njohën jo vetëm me materialet informuese të hartuara nga Autoriteti; si broshura apo fletëpalosje, por morën edhe një kontakt të drejtpërdrejtë me stafin e institucionit, duke ndarë me ta shqetësimet që i përkasin mbrojtjes së jetës private. Kjo iniciativë e Zyrës së Komisionerit gjeti përkrahje të gjerë tek vizitorët e Panairit, të cilët në mënyrë unanime pohuan nevojën për ndërgjegjësim, kryesisht në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.

Kështu, në mini-sondazhin e realizuar nga specialistët e Zyrës së Komisionerit për sa i përket nivelit të njohjes së Autoritetit, 40% e tyre u përgjigjen pozitivisht, 10% nuk e kishte shumë të qartë funksionin e tij, ndërsa 50% e vizitorëve nuk e njihnin më parë institucionit. Nga ana tjetër, të gjithë të anketuarit vlerësuan pjesëmarrjen e Zyrës së Komisionerit në Panairin e Librit dhe dëshirojnë të njihen dhe në ardhmen me materialet që Autoriteti publikon.