3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

NJOFTIM PËR SHPALLJE VENDI TË LIRË PUNE

  • Lëvizje Paralele
    Afati: 08.03.2024
  • Ngritje në detyrë
    Afati: 13.03.2024