3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

E drejta për informim, bashkëpunimi shqiptaro-malazez

Zyra e Komisionerit zhvilloi një vizitë pranë Autoritetit homolog të Malit të Zi, më 5 qershor, në kuadër të intensifikimit të procesit të bashkëpunimit rajonal dhe ndërveprimit institucional në fushën e zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit në shtetet respektive.

Përfaqësuesit e Zyrës së Komisionerit shqiptar u pritën nga Komisioneri malazez, z. Muhamet Gjokaj dhe zyrtarë të tjerë të lartë të këtij institucioni. Në këtë aktivitet u trajtuan gjerësisht raste konkrete dhe u shkëmbye eksperiencë në aspektin ligjor dhe administrativ në fushën e të drejtës për informim dhe balancimin e saj me mbrojtjen e të dhënave personale.

Kjo vizitë u vlerësua si mjaft e rëndësishme për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy Autoriteteve tona. Ajo është tregues i frymës së integrimit rajonal në bashkëpunimin për gjetjen e hapësirave për standardizimin e praktikave më të mira nga Autoritetet tona në fushën e të drejtës për informim.