3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Takim i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare (ICDPPC)

Komiteti Ekzekutiv i Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC), zhvilloi në datat 20-22 mars mbledhjen e parë për vitin 2019. Në këtë takim u diskutua për çështjet e parashikuara në agjendë: e ardhmja e Konferencës dhe raportet me partnerët e jashtëm; marrëdhëniet dhe përfaqësimi i Konferencës në forumet e tjera të rëndësishme të fushës dhe jo vetëm; u informuan anëtarët e Komitetit Ekzekutiv për ecurinë e veprimtarisë së Grupeve të posaçme të Punës; u miratua ngritja e bazës së të dhënave për bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërkombëtar ligjzbatues mes Autoriteteve të fushës; u vlerësua krijimi i “Indeksit global të privatësisë” dhe indikatorëve të tij matës; u shqyrtuan modalitetet e reja të konkurrimit dhe përzgjedhjes së fituesve të “Çmimeve Ndërkombëtare të Privatësisë”. Komiteti Ekzekutiv vlerësoi dhe dakordësoi aspekte të përmbajtjes së Konferencës së 41-të Ndërkombëtare që do të zhvillohet në Tiranë, në datat 21-24 tetor 2019, ndërsa u miratua Plani Strategjik i forumit për periudhën 2019-2021.

Në këtë mbledhje u miratua përbërja e “Komitetit Këshillimor të Programit të Konferencës së 41-të Ndërkombëtare”, i cili do të bashkëdrejtohet nga z. Peter Hustings (ish-Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave dhe ish-kreu i Autoritetit holandez) dhe z. Besnik Dervishi. Në takim u diskutua edhe për drejtimin strategjik të Konferencës Ndërkombëtare. Çështjet që u diskutuan kanë të bëjnë me “Evoluimin drejt politikave”, “Standardet dhe modelet globale”, “Bashkëpunimin në zbatimin e ligjit dhe shkëmbimin e praktikave të mira”, “Të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen sociale”, “Qeverisjen e ekonomisë dhe ekonomia digjitale”, “Të drejtat demokratike dhe proceset politike” dhe “Përforcimi i qeverisjes së të dhënave në nivel kombëtar”.

Komiteti Ekzekutiv është forumi drejtues i Konferencës Ndërkombëtare (ICDPPC) dhe drejtohet nga znj. Elizabeth Denham, Komisionere e Informacionit të Britanisë së Madhe. Anëtarë të tij janë z. Daniel Therrien, Komisioner i Kanadasë; znj. Angelene Falk, Komisionere e Australisë; z. Giovanni Buttarelli, Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave; z. Ventislav Karadjov Komisioner i Bullgarisë, znj. Marguerite Ouedraogo Bonane, Komisionere e Burkina Fasos, z. Raymund Enriquez Liboro, Komisioner i Filipineve dhe z. Besnik Dervishi, Komisioner i Shqipërisë; si dhe kreu i Autoritetit meksikan, z. Francisco Javier Acuña Llamas, në cilësinë e vëzhguesit.