3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Kuvendi miraton Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2018

Në seancën e sotme plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, paraqiti Raportin Vjetor të veprimtarisë së institucionit për vitin 2018.

Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2018”.

Fjala e Komisionerit mbajtur në seancën plenare

Rezoluta e Kuvendit