3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca e 41-të Ndërkombëtare e Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë

Konferenca e 41-të Ndërkombëtare e Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners – ICDPPC), që mbahet në Tiranë, në datat 21-24 tetor 2019, është forumi më i rëndësishëm i bashkëpunimit dhe koordinimit të Autoriteteve botërore mbikëqyrëse të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale. Është hera e parë që organizohet në një vend si Shqipëria një Konferencë e të tilla përmasave, me pjesëmarrjen e më shumë se 700 delegatëve nga të gjithë kontinentet.

Ky takim i përvitshëm u mundëson ekspertëve dhe profesionistëve të mbrojtjes së të dhënave personale, jo vetëm të shkëmbejnë ekspertizën dhe eksperiencën e tyre, por edhe të informohen në lidhje me aktualitetin në këtë fushë. Si Konferencë me synim promovimin e të drejtave të njeriut dhe sidomos, promovimin e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë, ajo ndikon në ndërgjegjësimin e publikut për të njohur dhe zbatuar këtë të drejtë në nivelin të unifikuar në rang botëror. Konferenca Ndërkombëtare i zhvillon punimet e saj në dy pjesë, në 21-22 tetor 2019 mbahet Sesioni i Mbyllur, ndërsa Sesioni i Hapur i zhvillon punimet më 23-24 tetor.

Më shumë informacion gjeni në lidhjen www.privacyconference2019.info.