3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Raporti i Konferencës së 41-të ICDPPC

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale publikon Raportin e Konferencës së 41-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë – 41-st International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. Tematika e aktivitetit më të rëndësishëm të fushës, që u zhvillua në Tiranë më 21-24 tetor 2019, ishte “Konvergjenca dhe Ndërlidhja, Rritja e Standardeve Globale të Mbrojtjes së të Dhënave në Epokën Digjitale – Convergence and Connectivity, Raising Global Data Protection Standards in the Digital Age”.

Tashmë ICDPPC është emërtuar Asambleja Globale e Privatësisë (Global Privacy Assembly). Raporti është hartuar nga Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me Sekretariatin e GPA dhe është miratuar nga Komiteti Ekzekutiv, organi më i lartë drejtues i organizatës.

Raportin e konsultoni të plotë në këtë lidhje.