3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

E drejta e informimit, transparencë për mirëqeverisjen

Në Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u zhvillua një takim me koordinatorë të Kryeministrisë dhe ata të ministrive.

Gjatë këtij bashkëbisedimi u diskutuan çështje rreth transparencës proaktive, zbatimin e rekomandimeve të Zyrës së Komisionerit për përditësimin e Programit të Transparencës së këtyre Autoriteteve Publike; përdorimin e “Regjistrit elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” (REKPDI) nëpërmjet portalit pyetshtetin.al; si dhe për ankesat në proces dhe problematikat e hasura gjatë trajtimit të tyre. Roli i koordinatorit ishte një tjetër temë e diskutuar në takim, ku Zyra e Komisionerit do të vijojë asistencën dhe mbështetjen në forcimin e pozicionit të tyre në strukturat e Autoriteteve Publike.

Zbatimi i ligjit “Për të drejtën e informimit”, duke marrë në konsideratë situatën me pandeminë COVID-19, për rritjen e transparencës dhe llogaridhënien e Autoriteteve Publike, merr një rëndësi akoma edhe më të madhe në informimin e saktë të gjithë qytetarëve.