3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Publikohet Raporti i monitorimit të transparencës proaktive të institucioneve qendrore dhe të varësisë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoroi përmbushjen e detyrimeve të ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit” nga 36 institucione qendrore dhe të varësisë për publikimin dhe përditësimin e Programit të Transparencës për vitin 2020.

Raportin “Indeksi i transparencës proaktive të institucioneve qendrore dhe të varësisë” mund ta konsultoni në këtë lidhje (Raporti).