3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Kuvendi miraton rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2020

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, në seancën plenare të 3 qershor 2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, paraqiti Raportin Vjetor të veprimtarisë së institucionit për vitin 2020.

Sipas procedurës, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2020”.

Fjala e plotë e Komisionerit

Rezoluta e Kuvendit