3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Forcimi i bashkëpunimit me autoritetin homolog të Kosovës

Me ftesë të Komisioneres së Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP), znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi zhvilloi një vizitë pune në Prishtinë.

Në këtë takim, i pari që pas marrjes së detyrës nga znj. Sogojeva-Dërmaku, u vlerësua niveli i lartë dhe i veçantë i marrëdhënies mes institucioneve, ndërsa u diskutua për mundësitë konkrete për forcimin e saj. Palët ranë dakord që të angazhohen në hartimin e një marrëveshje, si një instrument gjithëpërfshirës bashkëpunimi afatgjatë. Gjithashtu, u theksua se duhen shtuar kontaktet mes stafeve të autoriteteve, në mënyrë që të shkëmbehet eksperienca më e mirë për rritjen e standardeve të zbatimit si të legjislacionit të të drejtës për informim ashtu edhe atij për mbrojtjen e të dhënave personale. Komisionerët, ndanë të njëjtin qëndrim për shfrytëzimin e të gjitha mundësive për mbështetjen e autoritetit të Kosovës, në kuadër të pjesëmarrjes në organizatat rajonale e ndërkombëtare në të dy këto fusha.

Komisioneri Dervishi zhvilloi një takim edhe me Avokatin e Popullit, z. Naim Qelaj. Në të u diskutua për sfidat e njëjta në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe për mundësitë e zgjerimit të bashkëveprimit në promovimin e praktikave më të mira në këtë sferë. Në këtë takim u soll përvoja e suksesshme e marrëveshjes së bashkëpunimit mes institucioneve të të drejtave të njeriut në Shqipëri – Avokati i Popullit, Zyra e Komisionerit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një model që mund të ndiqet edhe nga autoritetet që ushtrojnë këto funksione në Kosovë.