3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Njohje, ndërgjegjësim dhe edukim për mbrojtjen e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale, si një e drejtë dhe liri themelore e individit, është në rradhë të parë kulturë e kultivuar nëpërmjet njohjes, ndërgjegjësimit dhe edukimit për ushtrimin e saj në praktikë.

Në kuadër të aktiviteteve për Javën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në vigjilje të 28 Janarit, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Kolegjin Universitar të Biznesit zhvilluan një takim në formën e një leksioni të hapur. Të pranishëm ishin studentë dhe staf akademik e administrativ nga ky institucion i arsimit të lartë (IAL) jo publik. Në përshëndetjen e rastit, Komisioneri, z. Besnik Dervishi, tha se takime të tilla janë kthyer në traditë ndër vite me IAL publike e private. Ndërsa, theksoi se “për shkak të zhvillimit teknologjik dhe digjitalizimit të shumë veprimtarive, rreziku i keqpërdorimit të të dhënave personale është shtuar në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj, domosdoshmëria për mbrojtjen e tyre nis nga vetë ne si qytetarë, por duhet kërkuar edhe zbatimi i plotë i detyrimeve rregullatore për parandalimin e dëmeve nga të gjithë kontrolluesit që mbledhin dhe përpunojnë të dhënat tona personale”.

Prezantimin mbi legjislacionin në fuqi dhe për modernizimin e tij sipas standardeve të Rregullores së Përgjithshshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale në Bashkimin Evropian (GDPR), e mbajti znj. Pjerina Gaxha – Drejtor i Përgjithshëm i Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Nëpërmjet edhe shembujve nga praktika, të pranishmit u njohën në tërësi me parimet dhe kriteret; të drejtat e qytetarëve; detyrimet e kontrolluesve/përpunuesve për marrjen e masave tekniko-organizative; sigurinë e të dhënave apo sfidat kryesore në këtë fushë. Duke iu përgjigjur interesit të të pranishmëve, u ofruan këshilla praktike lidhur me sjelljen e individit në funksion të mbrojtjes së të dhënave personale, ndërsa u vlerësua se përgjegjshmëria e kontrolluesve/përpunuesve, si në sferën publike, ashtu edhe në atë private, do të rriste cilësinë e shërbimeve, sigurinë dhe transparencën e tyre.