3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpreh mirënjohjen për të gjitha autoritetet (kontrollues) publike qendrore e të varësisë, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore që iu përgjigjën nismës për postimin në faqet zyrtare në internet të posterit ndërgjegjësues me rastin e 28 Janarit – Ditës së Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Ky ndërveprim është shumë i rëndësishëm për promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, e ku mbrojtja e të dhënave personale në epokën digjitale është në bazë të zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë, për ofrimin e shërbimeve cilësore, të sigurta dhe transparente.

Zyra e Komisionerit falënderon edhe subjektet mediatike audiovizuale publike dhe private që transmetuan videon ndërgjegjësuese të përgatitur me këtë rast.

Media është një partner i vlerësuar dhe bashkëpunëtor thelbësor në funksion të interesit publik, për kultivimin e kulturës së ndërgjegjësimit të qytetarëve, duke kontribuuar në edukimin e tyre për njohjen dhe ushtrimin e kësaj të drejte në praktikë