Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator

Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator

Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës (AIP), u zhvillua takimi i dytë me pjesëmarrjen e stafeve përkatës, që kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit profesional, shkëmbimin/diskutimin e rasteve nga praktika administrative, si dhe planifikimin e nismave për të ardhmen.

Komisionerët, znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku dhe z. Besnik Dervishi, theksuan rëndësinë e zhvillimit periodik të aktiviteteve të kësaj natyre, duke vlerësuar se sfidat në të dy fushat e përgjegjësisë institucionale janë shtuar dhe se kërkohet dinamikë tjetër për adresimin e tyre.

Aktiviteti u mbajt përgjatë dy ditëve, ku sipas agjendës u prezantua kuadri rregullator dhe veprimtaria e AIP, si dhe u trajtuan detyrat dhe përgjegjësitë e strukturave përbërëse të autoritetit të Kosovës. Në këtë këndvështrim, Zyra e Komisionerit u angazhua në ofrimin e asistencës për zbatimin e kuadrit rregullator në fushën e të drejtës për informim, kryesisht, për hartimin/përditësimin e Programit të Transparencës, duke marrë në konsideratë përvojën e akumuluar në këtë drejtim në Shqipëri. Nga ana tjetër, nga shqyrtimi i rasteve praktike për fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, u ra dakord që të intensifikohet bashkëpunimi, edhe në kontekstin e zhvillimit të hetimeve të përbashkëta. Gjatë takimit u vlerësua kontributi i Zyrës së Komisionerit për anëtarësimin e AIP në Konferencën Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (ICIC). Njëkohësisht, u diskutua për harmonizimin e përpjekjeve për njohjen sa më të gjerë të autoritetit të Kosovës në kuadër të organizmave ndërkombëtare në të dy këto fusha.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *