3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 Shtatori është Dita e të Drejtës për Informim, e njohur ndërkombëtarisht si Dita e Aksesit Universal në Informacion – International Day of Universal Access to Information (IDUAI). Promovimi dhe nxitja e kulturës së transparencës dhe llogaridhënies së autoriteteve publike është një nga elemetet kyç të mirëqeverisjes dhe funksionimit të demokracisë.

Prej vitit 2019 kjo datë është njohur zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa UNESCO e kremton atë prej vitit 2015.

Me këtë rast, anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (International Conference of Information Commissioners – ICIC), pjesë e të cilit prej vitit 2021 është edhe Komisioneri shqiptar, kanë përgatitur një video-mesazh ndërgjegjësues, të cilin e gjeni në këtë lidhje.

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim u vendos si e tillë në përfundim të Konferencës “Për lirinë e informimit”, e zhvilluar në Sofje të Bullgarisë, në 26-28 shtator 2002, me pjesëmarrjen edhe të Shqipërisë.