3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Samiti Global i Privatësisë 2024

Samiti Vjetor i Privatësisë 2024 (GPS), organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Profesionistëve të Privatësisë (International Association of Privacy Professionals – IAPP), mblodhi së bashku, në një prej aktiviteteve më të

Lexo më shumë»