3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Forumi Evropian i Qeverisjes së të Dhënave

Në datën 8 dhjetor 2014 u organizua në Paris, në selinë e UNESCO-s, Forumi Evropian i Qeverisjes së të Dhënave “Mbrojtja e të dhënave personale, inovacion dhe mbikëqyrje: Cili është