3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Asambleja e 45-të Globale e Privatësisë

Asambleja Globale e Privatësisë (Global Privacy Assembly-GPA), aktiviteti më i rëndësishëm vjetor i fushës, zhvilloi punimet e edicionit të 45-të në datat 16-20 tetor 2023. Me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga

Standardet e KiE për të drejtën e informimit

Me temë “E drejta për informim për dokumentet zyrtare, standardet e Këshillit të Evropës (KiE) – The right to access State-held information, Council of Europe standards”, u mbajt në Poloni takimi