3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

AKTIVITETE TË ZYRËS SË KOMISIONERIT

Transparencë për mirëqeverisje

Në kuadër të Ditës për të Drejtën e Informimit, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, organizuan një

Zyra e Komisionerit në Panairin “InnFest 2023”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në “Festivalin e Inovacionit – InnFest 2023”, në mjediset e Parkut Olimpik të Tiranës.