3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

FORMULAR ANKESE PËR TË DHËNAT E HAPURA DHE RIPËRDORIMIN E INFORMACIONIT