3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

KOMISIONERI

Z. Besnik Dervishi –  Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Z. Dervishi, i lindur në Tiranë më datë 04.08.1963, ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik në vitin 1986.

Në karrierën e tij, z. Dervishi ka zhvilluar profesionin e gjyqtarit, avokatit dhe ka kryer detyrën e Prefektit, Sekretarit të Përgjithshëm dhe Zv/ministrit.

Gjatë viteve 2005 – 2009, z. Dervishi është zgjedhur Deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Në vitet 2002 – 2003, z. Dervishi  ka mbajtur postin e Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit.