3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca e 9-të e Komisionerëve për të Drejtën e Informimit

Zyra e Komisionerit në muajin prill, mori pjesë në Konferencën e 9-të Ndërkombëtare të Komisionerëve për të Drejtën e Informimit. Në këtë Konferencë merrnin  pjesë Komisionerë nga 35 vende të ndryshme. Gjatë konferencës u diskutua rreth krijimit të një rrjeti për të drejtën për informim, si dhe u nënshkua një rezolutë duke përcaktuar hapa konkretë për bashkëpunimin në të ardhmen.

Resolution of the 9th International Conference of Information Commissioners, ICIC 2015