3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë të Zyrës së Komisionerit për vitin 2019 miratohet nga Kuvendi

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, në seancën plenare të 21 majit 2020 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, paraqiti Raportin Vjetor të veprimtarisë së institucionit për vitin 2019.

Sipas procedurës, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2019”.

Fjala e plotë e Komisionerit Dervishi