3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Rezoluta për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2021 miratohet nga Kuvendi

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, në seancën plenare të 28 prillit 2022 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, paraqiti Raportin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2021.

Në përputhje me procedurën, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2021”.

Fjala e Komisionerit 

Rezoluta