3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Kuvendi miraton Rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit për vitin 2022

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, në punimet e seancës plenare të datës 08.06.2023 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, prezantoi Raportin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2022.

Sipas procedurës, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2022”.

 

Rezoluta e Kuvendit

Raporti Vjetor 2022

Fjala e plotë e Komisionerit