KOORDINATOR PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Alketa Koja

info@idp.al

+355 4 2237200

08002050

Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, kodi postar 1001, Tiranë

E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30

E premte             08:00 – 14:00