Prezantohet raporti i monitorimit për “Vlerësimin e afateve në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve 2015

Qendra për Çështje të Informimit Publik – INFOÇIP, prezantoi raportin e monitorimit për “Vlerësimin e afateve në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve 2015”. Në këtë aktivitet ishte i …

Prezantohet raporti i monitorimit për “Vlerësimin e afateve në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve 2015 Read More